۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

9

آغاز ِ خاموش
انبوه برگ های ِبی خواب
تنهایی ِ مدرن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر